Tankar,  Träning & Hälsa

Motivated or driven?

Efter att inte ha tränat på ett tag så var jag äntligen ute och joggade lite igår.

Det var absolut inget trevligt väder, det både blåste och duggregnade och jag var lite tveksam först men tänkte sen att om jag ska vänta på fint och behagligt väder så måste jag nog vänta till våren eller sommaren haha. Vi bor trots allt i ett land som inte har bästa klimatet och det är något som man helt enkelt får acceptera och leva med.

Idag var jag och tränade på gymmet, och imorgon ska jag försöka ge mig ut på en löprunda igen.

Grey rainy days
Gym day

Motivation eller drivkraft?

När du tänker på orden ”motivation” och ”drivkraft” – vad tänker du då? Ofta tror människor att de betyder typ samma sak. Men det stämmer inte riktigt. Även om orden verkar lika är deras definitioner det som skiljer dem ut. Om du har motivation utan drivkraft vill du kanske göra något, men inte ha det som krävs för att uppnå det. Om du är driven utan motivation är du fast besluten att uppnå ett mål, men utan nöje eller passion. Så, vad är viktigare – motivation eller drivkraft?

Motiverad och driven är något vi alla vill vara. Motivation är nånting som kommer och går. Den är tillfällig och förlitar sig mest på känslor.

Om vi tar träning som ett exempel; du kan motiveras till att träna få och då men kommer du att vara bestämd och fortsätta träna även när du inte känner för det?

Är man inte driven så brukar motivationen oftast inte räcka till. Det är bra och nödvändigt att vara motiverad men det är just drivkraften som i slutändan får saker och ting gjorda.

Att vara driven är nyckelfaktorn för att uppnå vad som motiverar dig.

After not training for a while, I was finally out running a bit yesterday.

It was absolutely not nice weather, it was both windy and rainy and I was hesitating at first but then I thought that if I have to wait for nice and pleasant weather I will probably have to wait until spring or summer haha. After all, we live in a country that doesn’t have the best climate and it is something that we simply have to accept and live with.

Today I was training at the gym, and tomorrow I will try to go out and run again.

Motivation or drive

When you think of the words ”motivation” and ”drive” – what do you think they mean? People often think that they are kinda the same thing. But that’s not really true. Even if the words seem the same, their definitions are what sets them apart. If you have motivation without drive, you may want to do something, but not have what it takes to achieve it. If you are driven without motivation, you are determined to achieve a goal, but without pleasure or passion. So, which is more important – motivation or drive?

Motivated and driven is something we all want to be. Motivation is something that comes and goes. It is temporary and relies mostly on emotions.

If we take training as an example; you can be motivated to train few and then but will you be determined and continue to train even when you don’t feel like it?

If you are not driven, the motivation is usually not enough. It is good and necessary to be motivated, but it is precisely the driving force that ultimately gets things done.

Being driven is the key factor in achieving what motivates you.

Mitt namn är Somayeh aka ”Somayeah”. Jag är 39 år, gift, tvåbarns mamma som bor i Stockholm. Jag har hållit på med dans större delen av mitt liv och jobbat som dansare och danslärare, främst för barn och ungdomar. Jag har även sysslat med musik, dansat med olika artister och som egen artist, men musikkarriären har jag lagt på hyllan för tillfället av olika anledningar vilket jag kommer att skriva om mer lite längre fram. Jag har även gjort och gör en del modelljobb, så man kan säga att jag är en ”mångsysslare”. Träning och hälsa är något som jag brinner för och det har gjort att just dansen har varit en stor del av mitt liv. Här på min blogg kommer jag att skriva främst om träning / hälsa, skönhet och mode och kommer att dela med mig om min vardag, tips, råd och inspiration på svenska.