personligt,  Tankar,  Träning & Hälsa

Julen – tid att reflektera

Hoppas ni mår bra och haft en trevlig jul.

Det har varit mysigt att vara hemma över julen och umgås med familjen och de närmaste. Kul att det äntligen kom lite snö också på juldagen.

Julen är mysigaste tiden på året
Inte lätt att ta en normal familjebild med 2 busiga pojkar som aldrig sitter stilla
Tomten kom med julklappar 🎅🏼🎁
Vackert med lite snö ❄️
Barnen älskade att åka pulka och leka i snön

Det här året har ju varit väldigt annorlunda och speciellt på många sätt för alla.

Planer och förhoppningar som man har haft i början på året har inte riktigt blivit av pga pandemin. Många har det tufft, en del har förlorat sina jobb och inkomst, andra har förlorat anhöriga osv. Detta är såklart bortom vår kontroll och inte något som vi kunnat förutspå eller förhindra.

Oavsett vad, med eller utan pandemi så tycker jag att julen är till för eftertanke och reflektion. Julen är en tid för reflektion och tacksamhet. Dagarna mellan jul och nyår kan vara ett bra tillfälle att reflektera och känna in. Att tänka tillbaka på året och allt som man har upplevt. Reflektera över var man befinner sig i livet och vart man är på väg. Man kan fundera över ens relationer, hälsa, olika mål som man haft mm.

Har du uppnått dina mål under året som har varit? Vad har du lärt dig?

Var har du växt som människa och var behöver du växa mer? Och hur kan du dra nytta av det när du går in i nya året?

Jag tycker iallafall att 2020 har varit ett väldigt lärorikt år. Jag har lärt mig att uppskatta småsaker och vad som egentligen är viktigt i livet.

Jag tror också att många i speciellt nu dessa tider förstått värdet av att investera i sin hälsa och träning, och att bygga upp ett bra immunförsvar är väldigt viktigt.

Hur har året varit för dig när det gäller din hälsa och träning? Hur har dina relationer och du som person utvecklats?

Det finns en hel del att reflektera över, så ta den här tiden till att utvärdera året som har varit med eftertanke, planering och framåtblickande mot det nya året.

Christmas, a time for reflection

Hope you are all well and have had a great Christmas.

It has been amazing and very cozy to be home over Christmas and spend time with family and loved ones. Glad that finally came some snow on Christmas day as well.

This year has been very different and special in many ways for everyone.

Plans and hopes that many of us had at the beginning of the year have not really materialized due to the pandemic. Many are having a hard time, some have lost their jobs and income, others have lost relatives, and so on. This is of course beyond our control and not something we have been able to predict or prevent.

No matter what, with or without a pandemic, I think Christmas is a time for reflection and gratitude. The days between Christmas and New Year can be a good opportunity to reflect and feel. To think back on the year and everything you have experienced. Reflect on where you are in life and where you are going. You can think about your relationships, health, different goals you have had etc.

Have you achieved your goals during the past year? What have you learned?

Where have you grown as a person and where do you need to grow more? And how can you take advantage of it as you enter the new year?

In any case, I think that 2020 has been a very educational year. I have learned to appreciate small things and what is really important in life.

I also believe that many, especially now in these times, understand the value of investing in their health and exercise, and building a good immune system is very important.

How has the year been for you in terms of your health and fitness? How have your relationships and you as a person developed?

There is a lot to reflect on, so take this time to evaluate the year that has been with reflection, planning and looking ahead to the new year.

Mitt namn är Somayeh aka ”Somayeah”. Jag är 39 år, gift, tvåbarns mamma som bor i Stockholm. Jag har hållit på med dans större delen av mitt liv och jobbat som dansare och danslärare, främst för barn och ungdomar. Jag har även sysslat med musik, dansat med olika artister och som egen artist, men musikkarriären har jag lagt på hyllan för tillfället av olika anledningar vilket jag kommer att skriva om mer lite längre fram. Jag har även gjort och gör en del modelljobb, så man kan säga att jag är en ”mångsysslare”. Träning och hälsa är något som jag brinner för och det har gjort att just dansen har varit en stor del av mitt liv. Här på min blogg kommer jag att skriva främst om träning / hälsa, skönhet och mode och kommer att dela med mig om min vardag, tips, råd och inspiration på svenska.