Hollywood,  Lifestyle,  personligt,  Träning & Hälsa

Greenlights

Från veckans gym pass
Vacker solnedgång 🌅
Weekend champagne mood 🥂✨

Det är lördag kväll nu och jag sitter med ett glas champagne hemma med familjen och har lite julmys. Det har varit en stressig vecka med en del träning, olika ärenden och att handla presenter mm. Jag brukar inte köpa så många julklappar och det mesta är till barnen, plus att min äldsta son fyller 4 år nu på måndag så det blir såklart ännu fler presenter till båda barnen.

December har hittills präglats av extremt grått väder och NOLL soltimmar. Man har verkligen känt av hur trött man blir av mörkret. Men idag var det faktiskt lite sol här i Stockholm iallafall så mot kvällen blev det en riktig vacker solnedgång.

Den här veckan har jag hunnit med lite träning på gymmet men hade velat träna lite mer utomhus, men pga mörkret och regniga vädret har det tyvärr inte blivit av. Istället har jag kört lite träning hemma och gjort en del yoga och rörlighets träning.

Greenlights by Matthew McConaughey

Boktips

Sen har jag försökt varva ner genom att läsa mer och dra ner på skärmtid.

Då har jag börjat läsa boken ”Greenlights” av Oscar vinnande skådespelaren Matthew McConaughey.

Jag har alltid gillat honom som skådis. Jag gillar verkligen hans energi och positivitet och tycker att han är en grym talare och en inspirerande person. För några månaders sen såg jag honom på Joe Rogans Podcast och lyssnade på honom när han berättade om sin bok och tyckte det var väldigt intressant. Det har varit en hel del PR för denna bok och den har varit ”Nr 1 New York Times best seller”.

Green lights är en memoar som han har skrivit under många år och handlar om hans livserfarenheter och lärdomar som han delar med sig. Såhär börjat introt på boken:

”Jag har varit i det här livet i femtio år, har försökt ta reda på sin gåta i fyrtiotvå och har hållit dagböcker med ledtrådar till den gåten under de senaste trettiofem. Anteckningar om framgångar och misslyckanden, glädjeämnen och sorger, saker som fick mig att förundras och saker som fick mig att skratta högt. Hur man är rättvis. Hur man har mindre stress. Hur man har kul. Hur man skadar människor mindre. Hur man skadas mindre. Hur man blir en bra man. Hur man har mening i livet. Hur man är mer jag. Nyligen fick jag modet att sitta ner med dessa dagböcker. Jag hittade berättelser jag upplevt, lektioner som jag lärde mig och glömde, dikter, böner, recept, övertygelser om det som betyder något, några fantastiska fotografier och en hel massa bildekaler. Jag hittade ett tillförlitligt tema, ett tillvägagångssätt för att leva som gav mig mer tillfredsställelse på den tiden och fortfarande: Om du vet hur och när, för att hantera livets utmaningar – hur man blir släkt med det oundvikliga – kan du njuta av ett tillstånd av framgång kallar jag “fånga greenlights.”

Nu har jag börjat läsa boken och måste säga att jag är redan väldigt imponerad och tycker att Matthew McConaughey är en fantastisk författare så jag ser fram emot att läsa resten av boken och kommer att uppdatera er om vad jag tyckte.

Greenlights

It’s Saturday night now and I’m sitting with a glass of champagne at home with the family and having a little Christmas cuddle. It has been a stressful week with some training, various errands and shopping for gifts etc.

I don’t usually buy so many Christmas presents and most of them are for the children, plus my oldest son turns 4 now on Monday so there will of course be even more gifts for both kids.

December has so far been characterized by extremely gray weather and ZERO hours of sunshine. You can really feel how tired you get from the darkness. But today it was actually a bit sunny here in Stockholm at least so towards the evening it was a really beautiful sunset.

This week I have had time for some training at the gym but would have liked to train a little more outdoors, but due to the darkness and rainy weather it has unfortunately not happened. Instead, I have done some exercise at home and some yoga and mobility training.

Then I have tried to warn down by reading more and reducing screen time.

I have started reading the book ”Greenlights” by Oscar-winning actor Matthew McConaughey.

I’ve always liked him as an actor. I really like his energy and positivity and think he is a great speaker and an inspiring person. A few months ago I saw him on Joe Rogan’s Podcast and listened to him when he talked about his book and thought it was very interesting. There has been a lot of publicity for this book and it has been ”No. 1 New York Times best seller”.

Green lights is a memoir he has written for many years and is about his life experiences and lessons that he shares. This is how the intro to the book begins:

“I’ve been in this life for fifty years, been trying to work out its riddle for forty-two, and been keeping diaries of clues to that riddle for the last thirty-five. Notes about successes and failures, joys and sorrows, things that made me marvel, and things that made me laugh out loud. How to be fair. How to have less stress. How to have fun. How to hurt people less. How to get hurt less. How to be a good man. How to have meaning in life. How to be more me. Recently, I worked up the courage to sit down with those diaries. I found stories I experienced, lessons I learned and forgot, poems, prayers, prescriptions, beliefs about what matters, some great photographs, and a whole bunch of bumper stickers. I found a reliable theme, an approach to living that gave me more satisfaction, at the time, and still: If you know how, and when, to deal with life’s challenges—how to get relative with the inevitable—you can enjoy a state of success I call “catching greenlights.” So I took a one-way ticket to the desert and wrote this book: an album, a record, a story of my life so far. This is fifty years of my sights and seens, felts and figured-outs, cools and shamefuls. Graces, truths, and beauties of brutality. Getting away withs, getting caughts, and getting wets while trying to dance between the raindrops. Hopefully, it’s medicine that tastes good, a couple of aspirin instead of the infirmary, a spaceship to Mars without needing your pilot’s license, going to church without having to be born again, and laughing through the tears. It’s a love letter. To life. It’s also a guide to catching more greenlights—and to realizing that the yellows and reds eventually turn green too.

Now I have started reading the book and I have to say that I am already very impressed and think that Matthew McConaughey is a fantastic author so I look forward to reading the rest of the book and will update you on what I thought.

Mitt namn är Somayeh aka ”Somayeah”. Jag är 39 år, gift, tvåbarns mamma som bor i Stockholm. Jag har hållit på med dans större delen av mitt liv och jobbat som dansare och danslärare, främst för barn och ungdomar. Jag har även sysslat med musik, dansat med olika artister och som egen artist, men musikkarriären har jag lagt på hyllan för tillfället av olika anledningar vilket jag kommer att skriva om mer lite längre fram. Jag har även gjort och gör en del modelljobb, så man kan säga att jag är en ”mångsysslare”. Träning och hälsa är något som jag brinner för och det har gjort att just dansen har varit en stor del av mitt liv. Här på min blogg kommer jag att skriva främst om träning / hälsa, skönhet och mode och kommer att dela med mig om min vardag, tips, råd och inspiration på svenska.